خبرهای داخلی

۸ جوزا ۱۳۹۸
نویسنده: جواد نبی زاده

باشندگان ولسوالی چهارکنت ولایت بلخ از حملات طالبان نگران اند

باشندگان ولسوالی چهارکنت ولایت بلخ از یک هفته به اینسو نگران حملات مسلحانه طالبان در بخش های از این ولسولی بوده و از حکومت محلی بلخ، خواهان اعزام سربازان بیشتر در این ولسوالی هستند.

باشندگان این ولسوالی ادعا دارند که یک هفته قبل، افراد طالبان، اطراف چندین روستا را تصرف نموده و مواشی آنان را به نام عشر با خود برده اند.

سلیمه مزاری ولسوال چهارکنت ولایت بلخ، از تشکیلات اندک نیروهای امنیتی در این ولسوالی خبرداده و می گوید که سربازان قومندانی امنیه ولسوالی چهارکنت برای دفع حملات مخالفان مسلح دولت بسنده نبوده و حکومت محلی بلخ باید در کمیت سربازان این ولسوالی تجدید نظر نمایند.

خانم مزاری می گوید، امنیت ولسوالی چهارکنت از سوی مردم محل و پولیس خیزش مردمی تامین می گردد.

در همین حال، محمد ابراهیم قومندان خیزش مردمی در این ولسوالی می گوید که افراد خیزش مردمی از اندک ترین امکانات و تجهیزات نظامی برخوردار بوده و توان راه اندازی عملیات های نظامی را در برابر مخالفان مسلح دولت ندارند.

وی از حکومت محلی بلخ می خواهد که اسلحه و امکانات بیشتر برای سربازان امنیتی در این ولسوالی ارسال نمایند.

یک خانم کهن سال که شاهد حمله طالبان بر روستا اش بوده می گوید، طالبان وارد روستا شده و مواشی مردم را با خود برده اند.

اکنون وی از حکومت می خواهد که برای امنیت روستای وی با پولیس مردمی کمک نمایند.

ولسوالی چهارکنت یکی از ولسوالی های چهارده گانه ولایت بلخ بوده که ولسوال آن خانم می باشد.

او از آغاز درگیری میان طالبان و باشندگان محل در خط نخست جنگ حاضر شده و صدای باشندگان محل را به مقامات محلی بلخ رسانده است.

وی بارها در جلسات اداری مقام ولایت بلخ، از حکومت محلی بلخ خواهان اعزام سربازن بیشتر به این ولسوالی شده است؛ اما دیده می شود که تا اکنون به خواست هایش کسی پاسخ نداده است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد