خبرهای داخلی

۲۰ جوزا ۱۳۹۸
نویسنده: اسحاق اکرمی

باشندگان ولایت دایکندی از کمبود تعمیر مکاتب شکایت دارند

باشندگان ولایت دایکندی از کمبود تعمیر مکاتب شکایت دارند

مسئولان ریاست معارف ولایت دایکندی می گویند که در این ولایت بیش از ۱۷۰ هزار شاگرد مصروف آموزش اند که ۴۷ درصد آنان را دختران تشکیل میدهند.

رحمت الله سیرت رئیس معارف دایکندی به کلید گفت که در این ولایت ۴۵۵ مکتب پسرانه و دخترانه فعال می باشد که ۵۰ درصد مکاتب این ولایت تعمیر ندارد و شاگردان در خانه های کرایی، مساجد و در زیر خیمه ها درس می خوانند.

به گفته رئیس معارف این ولایت، یکی از عمده ترین مشکلات سد راه معارف در این ولایت، کمبود کتاب درسی می باشد که بیش از ۵۵ درصد شاگردان به کتاب های درسی دسترسی ندارند.

از سوی هم فعالین مدنی ولایت دایکندی می گویند با ابراز نگرانی از وضعیت معارف در این ولایت می گویند که اکثریت دانش آموزان  در فضای باز و در زیر آفتاب سوزان درس می خوانند.

نجیب الله احمدی یکی از فعالان مدنی می گوید که علاقمندی مردم به معارف زیاد است، ولی کمبود امکانات و صنف های درسی از مشکلات مهم دانش آموزان است و باید دولت توجه جدی داشته باشند.

به نقل از مسئولین معارف این ولایت، در ۴۵۵ باب مکتب بیش از ۳ هزار معلم از طبقه ذکور و اناث مصروف تدریس اند که اداره معارف این ولایت به بیش از دو هزار معلم دیگر نیاز دارد.

دایکندی از جمله ولایات مرکزی کشور است که باشندگان آن همواره از بی توجهی حکومت مرکزی در قبال این ولایت شکایت داشته اند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد