Uncategorized

۲۳ جوزا ۱۳۹۸
نویسنده: جواد نبی زاده

باشندگان مزارشریف از افزایش آلودگی محیط زیستی نگران اند

باشندگان مزارشریف از افزایش آلودگی محیط زیستی نگران اند. سکینه یوسفی

شماری از جوانان در شهر مزارشریف با نگرانی از افزایش آلودگی هوا و محیط زیست، نمایشگاه عکس آلودگی هوا را به رسم اعتراض برگزار کردند.

این جوانان آلودگی محیط زیست را خطرناکتر از نا امنی و جنگ در افغانستان دانسته و می گویند، تمام شهروندان کشور مسؤلیت دارند تا از محیط و خاک خود حفاظت نمایند.

کاوه بشارت یکتن از عکاسان شهر مزارشریف که از آلودگی های این شهر عکس گرفته و به نمایش گذاشته است می گوید :”اگر به محیط زیست این شهر توجه جدی از سوی حکومت و شهروندان صورت نگیرد تا چند سال آینده زندگی در شهر های بزرگ افغانستان نا ممکن خواهد بود.”

در همین حال شفیع رحیمی مسئول میدیوتیک بلخ و برگزار کننده این نمایشگاه عکس می گوید، در این نمایشگاه ۴۰ قطعه عکس از آلودگی های محیط زیست به مدت یک روز در صحن شاروالی مزارشریف به نمایش گذاشته شده است.

آقای رحیمی هم چنان افزود:” حفاظت از محیط زیست رسالت تمام افراد یک جامعه بوده و از اینرو لازم است تمام شهروندان در همکاری با حکومت، محیط و ماحول خود را پاک و دور از آلودگی های محیط زیستی سازند.”

از سوی هم عبدالحق خرمی شاروال مزارشریف، شهر های بزرگ افغانستان به خصوص شهر مزارشریف را سخت در معرض خطر آلودگی محیط زیست دانسته و می افزاید که اگر توجه جدی از سوی ادارات ذیربط و مردم در زمینه حفظ محیط زیست صورت نگیرد، تا چند سال آینده زندگی در شهر های بزرگ افغانستان با مشکل جدی مواجه می گردد.

بازدید کنندگان این نمایشگاه، برگزاری برنامه های فرهنگی را برای حفظ و نگهداری محیط زیست اثر گذار دانسته  و می گویند که با راه اندازی همچون نمایشگاه ها مردم بیشتر متوجه مسئولیت و رسالت شهروندی شان برای حفظ و نگهداری محیط شان می شوند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد