خبرهای داخلی

648
۱۹ سرطان ۱۳۹۶
نویسنده: هارون بشر دوست

باشنده گان پروان از افزایش فعالیت گروه طالبان نگران اند

شماری از باشنده گان ولایت پروان با ابرازنگران از افزایش فعالیت گروه طالبان میگویند که بی توجهی مقام های امنیتی در این ولایت سبب شده تا گروه های مخالف مسلح دولت بیشتر از پیش در مناطق مختلف این پروان نفوس کرده و به فعالیت های خود گسترش دهند.
با این حال محمد زمان مموزی قوماندان پولیس پروان حضور فزیکی طالبان را در این ولایت رد نموده میگوید؛ مخالفان مسلح در بعضی نقاط دور دست پروان بگونه دزدانه دست به فعالیت های تروریستی میزنند.
این همه درحالی صورت میگیرد که نیروهای امنیتی کشور شب گذشته طی عملیاتی چهارتن را بشمول دو فرد انتحاری از قریه قلعچه مرکز ولایت پروان همراه با چهارسوب واسکت انتحاری، یک قبضه راکت انداز و چهارمیل کلانشینکوف بازداشت کردند.
الوزی احمدی قوماندان مرکز هماهنگی نیروهای امنیتی ولایت پروان به کلید گفت.
این نگرانی ها در حالی ابراز می شوند که اخیرن در چندین مورد نیروهای امنیتی پروان چندین حمله کننده انتحاری را پیش از رسیدن به هدف و انجام حملات انتحاری و انفجاری بازداشت کرده اند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد