جنوب شرق

87
۵ ثور ۱۳۹۰
نویسنده:

باز پس گیری زمین های غصب شده در غزنی

مقامات دولتی در ولایت غزنی از آغاز تلاش ها براي باز پس گيري زمین های غصب شدهء دولتی و جلوگیری از غصب بیشتر این زمین ها خبر می دهند.

به گفتهء مقامات در غزنی، براي جلو گيري از غصب زمين هاي دولتي كميسيونی كه در آن نمايندگان بيش از هفتاد قريهء ولايت غزني و نمايندگان ادارات ذيربط دولتي شامل ميباشند، تشکیل گردیده است.

محمد علي احمدي معاون والي غزني در مصاحبه با رادیو کلید غزنی، ضمن اعلام این خبر مي گويد:” نظر به اسناد موجود، بيش از یک صد و پنجاه هزار جريب زمين كه احتمالا دولتي می باشد، در سطح ولايت غزني از سوي افراد و اشخاص زورمند غصب گرديده است.

معاون والي غزني همچنین مي گويد، از آنجاییکه دولت حافظ جان و مال مردم است، مسئول نگهداري اموال و املاك دولتي نيز مي باشد.

محمد علي احمدي معاون والي ولايت غزنی، تصریح می کند که غصب زمين هاي دولتي به نفع مردم و دولت نمي باشد، بلكه از غصب زمین و جایداد دولتی، تنها يك عده افراد شامل در مافياي زمين استفاده می کنند.

به گفتهء معاون والی غزنی، اگر افرادی كه درغصب زمين هاي دولتي دست دارند از راه مذاكره و تفاهم به اين مشكل پايان ندهند، به پنجهء قانون سپرده می شوند.

غصب ساحات دولتي نه تنها در ولايت غزني صورت گرفته، بلكه به اساس معلومات ارائه شده توسط منابع مختلف، مليون ها جريب زمين دولتي در سرتاسر کشور توسط افراد استفاده جو غصب شده است.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد