جنوب غرب

66
۲۸ حمل ۱۳۹۰
نویسنده:

باز شدن مجدد ۱۲۸ باب مکتب درهلمند

 

مقامات در ولایت هلمند از باز شدن مجدد بیش از صد باب مکتب در این ولایت خبر می دهند.

محمد نسیم صافی رئیس معارف هلمند می گوید ۱۲۸ باب مکتب که قبلاً بخاطر تهدید طالبان مسدود گردیده بود، دوباره  فعال شده است.

وی همچنین گفت که از دو روز به این سو، پروسهء توزیع نمرات رهایشی برای معلمان مکاتب ولایت هلمند نیز آغاز شده است.

رئیس معارف هلمند، کمبود معلمین مسلکی را از مشکلات معارف در هلمند دانسته می گوید:” در قسمت کیفیت مشکل  وجود دارد که علتش کمبود معاش استادان است، چون استادان که از موسسات عالی فارغ می شوند به خاطر معاش بلند در موسسات کار می کنند و به وظیفهء استادی علاقه نشان نمی دهند.”

مقامات در هلمند همچنین می گویند که امسال نیز کوشش می کنند تا شماری دیگر از مکاتب مسدود در هلمند را مجددا باز گشایی کنند.

محمد ولی سرحدی معاون اداری ریاست معارف هلمند می گوید، ریاست معارف هلمند، پلان داد تا صد باب مکتب مسدود دشدهء دیگر را نیز امسال فعال کند.

به گفتهء وی، دست اندرکاران معارف هلمند، در نظر دارند که برای بیشتر از هفتاد مکتب، تعمیر اعمار کنند که تعدادی از این مکاتب توسط بودجهء ریاست معارف اعمار خواهد شد.

به گفتهء سرحدی، هم اکنون در ولایت هلمند، صد هزار متعلم در سطح این ولایت به مکتب می روند که  توسط ۲۲۴۰ استاد آموزش داده می شوند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد