خبرهای داخلی

265
۲۴ ثور ۱۳۹۸
نویسنده: خیرالدین رحمانی

بازنگری کمک های غیر نظامی در افغانستان، آغاز شد


ایالات متحده و حکومت افغانستان، امروز طی نشستی در کابل روند بازنگری کمک های غیر نظامی ایالات متحده امریکا به افغانستان را آغاز کردند.

این نشست داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه، الیس ویلز، معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی و همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه روی روند بازنگری کمک‌های ملکی امریکا به افغانستان بحث کردند.

در خبرنامه سفارت امریکا در کابل آمده است که هدف این بررسی‌ها اطمینان از مصرف‌شدن کمک‌های غیرنظامی امریکا جهت تقویت نهادها، مردم و خود کفایی افغانستان بوده است.

در بخشی خبرنامه سفارت امریکا در کابل آماده است: «ایالات متحد امریکا و افغانستان خواهان تداوم همکاری‌های نزدیک برای رسیدن به خودکفایی افغانستان هستند.»

خبرنامه سفارت امریکا نگاشته است که این بررسی یک ماهه، به درخواست رییس‌جمهور غنی و تایید امریکا و به منظور همکاری‌های استراتیژیک دوکشور، همآهنگی با اولویت‌های توسعه‌یی حکومت افغانستان، دستآوردها و شناسایی چالش‌ها آغاز شده است.

در اخیر، خبرنامه می‌افزاید که ایالات متحده و افغانستان خواستار ادامه همکاری‌های نزدیک برای رسیدن به افغانستان به خودکفایی استند.

کمک‌های غیرنظامی امریکا شامل بخش‌های صحت، معارف، رشد اقتصادی، انرژی، زیربناها، کمک‌های بشردوستانه و حفظ میراث‌های فرهنگی می‌شود.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد