کابل

71
۱۰ حوت ۱۳۸۹

بازشماری آرای ۱۲ ولایت


بازشماری آرای ۱۲ ولایت توسط محکمهء اختصاصی مربوط به انتخابات، به زودی خاتمه می یابد.

به گزارش کلید و به نقل از رادیو آزادی، امان الله ایمان سخنگوی لوی سارنوالی گفته است كه این نهاد، جریان بررسی تقلب های انتخاباتی توسط محکمهء اختصاصی را نظارت می کند.

به گفته وی، این تقلب ها جدی بوده و بر نتایج نهایی انتخابات پارلمانی، تاثیرگذار خواهد بود.

در حالی که ولسی جرگه بعد از چندین بار رای گیری بدون نتیجه، به تازگی رئیس، معاون دوم و منشی های خود را تعین کرده است، محکمهء اختصاصی می خواهد آرای انتخابات پارلمانی را بازشماری کند.

فضل احمد معنوی رئیس کمسیون مستقل انتخابات هفتهء گذشته، باز شماری آرا توسط محکمهء اختصاصی را مورد انتقاد قرار داد و گفت، مشکلات قانونی و حقوقی در راستای بازشماری آرا وجود دارد که کار محکمهء اختصاصی را با بن بست روبرو می سازد.

ولسی جرگه نیز پیش از آن که رئیس این مجلس انتخاب شود، با صدور مصوبهء کار محکمه اختصاصی را غیر قانونی خوانده است.

 

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد