خبرهای داخلی

۲۰ حوت ۱۳۹۷
نویسنده: خیرالدین رحمانی

بازداشت ۵ قاچاقچی اسلحه و مواد مخدر در هرات

وزارت امور داخله با نشر خبرنامه ی گفته است که منسوبان پولیس قومندانی امنیه ولایت هرات، ۵ تن را به ارتکاب قاچاق سلاح، حمل سلاح غیرقانونی و قاچاق مواد مخدر بازداشت کرده اند.
به نقل از خبرنامه وزارت امور داخله، درپیوند به قاچاق سلاح، یکتن همراه با سه میل تفنگچه که به گونه ماهرانه در میان بوری‌های آرد جاسازی کرده بود، از منطقه میرداوود ولسوالی گذره ولایت هرات بازداشت شده است.
خبرنامه هم چنان افزوده است که درپیوند به حمل سلاح غیرقانونی، سه تن همرا با یک میل تفنگچه و یک عراده موترسایکل از مربوطات ناحیه چهارم ولایت هرات بازداشت شده است.
در ادامه خبرنامه آمده است که درپیوند به قاچاق موادمخدر، یکتن قاچاقبر مواد مخدر که از مدت زیادی تحت تعقیب پولیس قرار داشت، از مربوطات ناحیه دهم ولایت هرات بازداشت شده است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد