خبرهای داخلی

153
۳۰ دلو ۱۳۹۷
نویسنده: خیرالدین رحمانی

بازداشت یک شبکه شش نفری آدم ربایان در کابل


نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی در یک عملیات خاص شبکه شش نفری آدم ربایان را از مربوطات ناحیه دوازدهم شهر کابل بازداشت نموده است.
در خبرنامه ریاست امنیت ملی آمده است که گروه شش نفری آدم ربایان به سرگروپی محمد یار فرزند ظفر خان و پنج تن همراهانش یک طفل ده ساله بنام وسیم الله فرزند طوطی خان را از مربوطات ناحیه دوازدهم شهر کابل اختطاف و بقتل رسانیده بودند.
در خبرنامه ریاست امنیت ملی هم چنان آمده است که این ربایندگان هریک، محمد یار فرزند ظفرخان، راحت گل مشهور به «فرهاد لغمانی» فرزند محمد آگل، صفت الله فرزند شفیق الله، رفیع الله فرزند سید حسین، احمد الله فرزند محمد قاسم و سید حسین فرزند زرورخان می باشند که به جرم خویش اعتراف نموده اند.
خبرنامه هم چنان می افزاید که نیروهای قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی در یک عملیات دوتن آدم ربایان را بنام های حبیب‌الله فرزند رستم خان و احمدضیا فرزند محمدآجان از ناحیه پنجم شهرکابل بازداشت و یکتن را از نزد شان رها نموده است.
آدم ربایان اسامی گل احمد فرزند محمد کریم منشی صرافی سرای شهزاده را از ناحیه نهم شهر کابل اختطاف و به ولسوالی جبل السراج ولایت پروان انتقال و نگهداری می نمودند.
در خبرنامه این ریاست هم چنان آمده است که آدم ربایان در بدل رهائی شخص اختطاف شده از فامیلش پول تقاضا نموده بودند که قبل از اخذ پول توسط نیروهای عملیاتی ریاست عمومی امنیت ملی بازداشت و شخص اختطاف شده به فامیلش تسلیم داده شد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد