غرب

66
۱۱ دلو ۱۳۸۹

بازداشت یک سرگروه اختطاف کننده گان در هرات


 

یک سرگروه اختطاف کننده گان مسلح از سوی کارمندان ریاست امنیت ملی هرات دستگیر شد.

این فرد که روح الله نام دارد از دو سال به این سو تحت تعقیب ریاست امنیت ملی هرات قرار داشت که سر انجام روز گذشته از بین شهر دستگیر شد.

یک مقام آگاه در ریاست امنیت ملی هرات که از اظهار اسمش خوداری کرد گفت فرد دستگیر شده طراح حملات تروریستی و واقعات قتل در این ولایت میباشد.

وی افزود این فرد باشنده ولسوالی گذره هرات میباشد که در جریان تحقیقات به جرم خود نیز اعتراف نموده است.

گفته میشود فرد متهم دو سال قبل یکتن از باشنده گان شهر هرات را ختطاف نموده بود که بعد از دریافت مبلغی پول مجددا ” وی را آزاد نمود.

بازداشت این فرد در حالی صورت میگیرد که چند روز قبل اختطاف کننده گان مسلح به یکی از شرکتهای تجارتی حمله نموده و فرزند رئیس آن شرکت را با خود بردند.

بر بنیاد یک خبر دیگر از همین منبع کارمندان ریاست امنیت ملی هرات از وقوع دو انفجار در مسیر شاهراه هرات – تورغندی جلوگیری نمودند.

این ماینها از سوی طالبان در منطقه بند بغرچه ولسوالی کشک رباط سنگی هرات در مسیر کاروان موترهای نظامی کارگذاری شده بود.

به اتهام این قضیه تا کنون کسی دستگیر نشده است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد