خبرهای داخلی

۳ جوزا ۱۳۹۸
نویسنده: خیرالدین رحمانی

بازداشت یک تن به جرم حمایت از تروریستان درکابل

وزارت امور داخله گفته است که پولیس مبارزه با تروریزم یک تن را به جرم حمایت از تروریستان در کابل بازداشت کرده است.

در خبرنامه این وزارت آمده است که حاجی دلاور یکتن از حمایت کنندگان گروپ تروریستان که خود را مشاور مشرانوجرگه معرفی مینمود، روز گذشته از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد.

به نقل از خبرنامه این فرد، بایک تعداد اسناد جعلی، نمبر پلیت وسایط، سلاح های غیرقانونی، هفت صدهزار کلدار، وسایط زرهی ویک عراده موترهایلکس تعقیبی در شهر کابل بازداشت شد.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد