خبرهای داخلی

159
۱۶ دلو ۱۳۹۷
نویسنده: خیرالدین رحمانی

بازداشت چهار قاچاقچی مواد مخدر در ولایات ننگرهار و بدخشان


وزارت امور داخله با نشر خبرنامه یی گفته است که منسوبین پولیس مبارزه با مواد مخدرقومندانی امنیه ولایت ننگرهار، ۱۲۷ کیلوگرام مواد مخدررا در ولایت کشف و ضبط نموده است.
در خبرنامه هم چنان آمده است که این محموله مواد مخدر که ۱۰۱ کیلوگرام چرس و ۲۶ کیلوگرام هیروئین می باشد، طی عملیات جداگانه، ازمربوطات ولسوالی سرخرود کشف وبدست آمده است.
در ادامه این خبرنامه هم چنان بیان شده است که درپیوند به این قضیه، سه تن بازداشت شده اند.
در اخیر این خبرنامه هم چنان آمده است که منسوبین پولیس در ولایت بدخشان، ۲۱ کیلوگرام هیروئین را کشف و بدست آورده اند.
این مقدارمواد مخدر، طی عملیات کشفی از یک عراده واسطه نوع کرولا از مربوطات ولسوالی ارگو کشف وبدست آمده ودرپیوند به آن، یکتن بازداشت شده است.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد