کابل

52
۷ دلو ۱۳۸۹
نویسنده:

بازداشت شش تن به اتهام درگيرى در کابل

شش تن به اتهام دست داشتن در درگيرى چهارراهى قنبر شهر کابل،که يک کشته و ١٨زخمى برجا گذاشت، بازداشت شدند.

اين درگيرى صبح روز چهارشنبه ميان بيجاشدگان هلمندکه در چهار راهى قنبر زندگى مي کند،  رخ داد و در آن از اسلحۀ ناريه و جارحه کار گرفته شد.

محمد طاوس يک تن از خيمه نشينان  چهارراهى قنبر، گفت، درگيرى  ميان مردم  نادعلى و گرشک، آغاز و نيم ساعت طول کشيد.

وى علاوه کرد که در اين درگيرى،يک باشندۀ اصلى گرشک کشته و ٧ تن ديگر مجروح شدند و از باشندگان نادعلى، ١١ تن زخمي شدند.

سمونوال محمد ظاهر رئيس تحقيقات جنايى زون ١٠١ آسمايى کابل، گفت که در مورد اين قضيه، از نزد شش تن بازداشت شده، تحقيق مي شود.

دگروال بسم الله وکيل گذر چهارراهى قنبر، گفت که در اين برخورد، از  تفنگچه، چره يى و چاقو استفاده شده است.

از حدود سه سال بدينسو، قريب ٩٠٠ خانواده از باشندگان ولايات هلمند وکندز در چهارراهى قنبر (مربوط حوزه پنجم)، زندگى مي کنند،که اکثريت آنها باشندگان  هلمند مى باشند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد