خبرهای داخلی

320
۱۵ دلو ۱۳۹۷
نویسنده: اسحاق اکرمی

بازداشت دو تن در پیوند به ازدواج یک دختر ۱۴ ساله در بامیان


در پیوند به ازدواج یک دختر ۱۴ ساله از سوی خانواده معتادش، دو نفر از سوی نیروهای امنیتی بازداشت و به ارگان های عدلی و قضائی معرفی شده اند.
این دختر، هفته گذشته از سوی خانواده معتادش در مقابل قرضداری پول مواد مخدر به یک مرد معتاد ۴۰ ساله عقد شده و ازدواج نموده بود.
کریمه سالک رئیس امور زنان ولایت بامیان به کلید گفت که در پیوند به این رویداد، شوهر و پدر این دختر ۱۴ ساله دستگیر و دوسیه آنان به ارگان های عدلی و قضائی فرستاده شده است.
به گفته رئیس امور زنان، پدر این دختر از قاچاقبر در طی بیش از یک سال مواد مخدر به ارزش بیش از ۲۰۰ هزار افغانی قرض گرفته بود و در بدل این قرض، دختر ۱۴ ساله اش را به ازدواج وی در آورده بود.
از سوی هم، جواد دادگر مسوول دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بامیان، فروش این دختر ۱۴ ساله را در منطقه سوموچک ولسوالی ورس بامیان تائید نموده و می گوید که بعد از آگاهی از این رویداد، به دادخواهی پرداخته و این دختر را به خانه حمایوی اطفال انتقال داده است.
در عین حال شکوفه ثاقب، ثارنوال منع خشونت علیه زنان و تخلفات اطفال در بامیان می گوید که دوسیه متهمین، روز یکشنبه ( ۱۴ دلو) به اداره ثارنوالی بامیان مواصلت نموده است.
این در حالی است که به روز شنبه هفته جاری، ارگانهای امنیتی در ولایت فاریاب از ازدواج یک دختر ۱۱ ساله با یک مرد ۳۴ ساله جلوگیری کردند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد