تحلیل

53
۱۳ حمل ۱۳۹۰
نویسنده:

بازتاب منفی ماجرا جویی های کشیش جونز

چهارده روز قبل کشیش جونز در امریکا قرآن شریف، کتاب مقدس مسلمانان را در اعتراض به حادثۀ یازدۀ سبتمبر به آتش کشید. او که قبلاً تصمیم داشت تا در روز یازدهم سبتمبر قرآن را در میان جمعی از امریکاییان معترض به آتش بکشد، از سوی مقامات امریکایی جلوگیری شد و دلیل این جلوگیری برانگیخته شدن خشم مسلمانان در برابر نیرو های امریکایی در افغانستان و سایر کشور های مسلمان بود. اما بالاخره این کشیش کار خود را کرد و این بار با واکنش مقامات امریکایی رو به رو نشد.

در اعتراض به این عمل کشیش جونز دیروز جمعه، در شهر های بامیان، شبرغان، هرات، مزار و کابل بعد ازادای نماز جمعه رهپیمایی هایی صورت گرفت و شعار های ضد امریکایی سر داده شد. اما در مزار این حرکت به شدت خونین گشت. چون عده ای  از روحانیون مزار به شمول رئیس شورای ولایتی آن در صحن روضه این تظاهرات را سازماندهی کرده و به سوی دفتر یوناما در حرکت شدند.  اما در برابر دفتر یوناما درگیری میان محافظان دفتر و تظاهر کنندگان که در میان شان افراد مسلح هم حضور داشتند، رخ داد و بعد مردم خشمگین گارد های محافظ دفتر را خلع سلاح نموده و با کشتن پنج نیپالی محافظ دفتر، سه تن از کارکنان خارجی سفارت را به قتل رساندند که در میان شان جسد یک خانم نیز دیده می شد. محاجمان دو تن از این خارجی ها را سر بریدند. چون به علت رخصتی جمعه، کارکنان افغان این دفتر در رخصتی بودند، لذا از این کارمندان کسی به قتل نرسیدند. در اثر مداخلۀ پولیس وشلیک های که از سوی آنها جهت متفرق نمودن تظاهر کنندگان صورت گرفت، ۲۸ نفر زخم برداشتند که به گفتۀ داکتران شفاخانۀ مرکزی مزارشریف حال برخی از آنان وخیم می باشد و امکان ازدیاد کشته ها نیز متصور است.

پولیس مزار با متفرق نمودن تظاهر کنندکان ۲۹ تن را دستگیر کردند که در میان شان یک فرد مسلح نیز وجود دارد. طالبان مسئولیت این عملیات را به عهده گرفته و از سر بریدن دو نفر نیز فهمیده می شود که افراد طالبان در این تظاهرات حضور داشته و گلوله باری ابتدایی بر دفتر یوناما را آنها آغاز کرده بودند.

این روشن است که جنگ با مقدسات ملتی چنین نتایجی به بار می آورد و با اینکه کشیش جونز بعد از این همه کشتار در مزار، از عمل خود اظهار پشیمانی نکرد، اما روشن است که او با به راه اندازی چنین بازی عمداً به خرمن احساسات مردم در افغانستان آتش زد. با اینکه کشیش جونز فکر می کند که با چنین حرکت های هستریک می تواند افکار عمومی جهان را علیه مقدسات اسلامی بر انگیزد و در تضعیف این روند یاری برساند، اما می بینیم که محاسبات این کشیش و حامیان او نا دقیق بوده و با چنین عملی نه تنها دموکراسی دینی را به نمایش نمی گذارد که  نوعی برخورد فاشیستی ضد دموکراتیک را به کار می بندد.  چون مقابله با مقدسات دینی کار فاشیست های است که کوچکترین درکی از دین و نفوذ آن در میان توده های اسلامی ندارند.

از چند سال به اینسو دفتر نمایندگی ملل متحد زیر نام یوناما در افغانستان، از مشهورترین و معتبر ترین دفتر های به حساب می آید.  برخی ها این دفتر را سکان گردانندگی سیاست در افغانستان می دانند و چون در این سالها در سیاست های خاص افغانستان و جهان در همکاری و همگامی بسیار نزدیک با ایالات متحدۀ امریکا قرار داشته، لذا در حالات خاصی، مخالفان حضور نظامی امریکا در افغانستان،  این دفتر را هدف قرار می دهند. در ۲۰۰۹ چند فرد مسلح بر مهمانخانۀ این دفتر در کابل حمله بردند که خسارات و تلفاتی به جا گذاشتند و اینکه چنین برخورد های هستریک و عصبیت های نا مهاری گاه گاه نسبت به این دفتر از سوی مخالفان دولت و حضور نظامی امریکا در افغانستان  سر می زند، چیزی جزاینکه فکر می شود که  این دفتر در خدمت تهاجم نظامی امریکا به افغانستان قرار دارد، چیز دیگری بوده نمی تواند. طالبان در دوران امارت شان نیز روابط خوبی با ملل متحد نداشتند و از اینکه این دفتر دولت ربانی را به رسمیت می شناخت، شدیداً ناراضی و عصبانی بودند.

حملۀ دیروز طالبان بر دفتر یوناما نشان داد که امنیت در ولایاتی که فکر می شود، تامین شده، چقدر شکننده می باشد و به این خاطر برخی ها باور دارند که در ماه سرطان مسئولیت امنیت نه که مسئولیت  «نا امنی» به نیرو های افغان سپرده می شود، زیرا امنیت در کل کشور زنجیرۀ به هم پیوستی است که نمی شود، امنیت و نا امنی های مرکز یک ولایت را جدا از ولسوالی های آن دانست. چون تا زمانی که مخالفان در ولسوالی های یک ولایت سنگر و پایگاه دارند، هر آن امکان می رود که مرکز ولایت را نیز هدف قرار دهند. چیزی که در عملیات دیروز طالبان در مزار شریف دیده شد که چگونه مخالفان، آن را به دقت طرحریزی کرده و ضربۀ دلخواه خود را وارد نمودند. کشیش جونز هم این را محاسبه نکرده بود که احساسات ضد قر آنی او در افغانستان و سایر کشور های اسلامی چه تر و خشک های را خواهد سوخت. حملۀ دیروز در مزار  ختم این واکنش نبوده، بلکه آغاز آن خواهد بود و باید انتظار کشید که در کشور های اسلامی دیگر چه قوغ های زیر خاکستری را شعله ور خواهد ساخت.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد