و سایر گزارش ها

704
۱۹ جدی ۱۳۸۸
نویسنده:

بازار فروش صنايع دستي زنان

قرار است بزودي بازاري براي فروش اجناس زنان كسبه كار و مولد صنايع دستي، در داخل شهر هرات از سوي تيم “PRT” ايتاليا  مستقردر ولايت هرات و موسسه “ايتالين كوپريشن” ايجاد گردد.

مسوولان تيم PRT ايتاليا در هرات، طي نشستي اعلان نمودند: در ابتدا زنان كسبه كار و مولدي كه آشنايي با توليدات صنايع دستي داشته باشند، از سوي موسسه ايتالين كوپريشن، حمايت گرديده و آموزش تخنيكي مي بينند و پس از آن، در محلي كه براي فروش اجناس شان اعمار ميگردد، توظيف خواهند شد.

دگروال “كلو ديودي” قوماندان تيم PRT ايتاليا، در اين نشست گفت: اين زنان، پس از آموزش هاي لازم، اندوخته هاي شانرا در ماركيتي كه برايشان اعمار مي گردد، عرضه خواهند نمود. وي يادآور شد كه جهت حمايت از اين زنان، مبلغ ۶ مليون يورو اختصاص يافته است.

“ماركو اراكو” رئيس موسسه ايتالين كوپريشن نيز وعده سپرد كه براي زنان مولد، از ۱۵۰ تا ۶۵۰۰ يورو، بصورت قرضه از بانك هاي تعيين شده، تاديه مي گردد تا در راستاي هنر شان به مصرف برسانند.

ايجاد بازار جداگانه براي خانم ها و فروشات صنايع دستي توليدي شان، درحالي از سوي مسوولان تيم PRT تعهد مي گردد كه پيش از ين زنان مولد، صنايع دستي شانرا توليد و در برخي از نمايشگاه ها به فروش مي رساندند.

درين حال، عده يي از زنان مولد مي گويند: به نسبت نبود مكان درست براي فروش توليدات شان و همچنين عدم دسترسي به ماركيت و بازار مناسب، همواره با مشكلات مواجه بوده اند.

صفورا خانمي كه در هنر خامك دوزي دسترسي دارد، ضمن استقبال از اين اقدام تيم PRT ، اميدوار است مشكلاتي كه از اين ناحيه دامنگيرش مي باشد، بزودي بر طرف گردد.

‌در اين حال حميده حسيني مدير امور فرهنگي رياست امور زنان هرات، ايجاد چنين مكاني را نه‌تنها براي فروش صنايع دستي زنان مناسب مي خواند، بلكه آنرا وسيله اي جهت اقزايش توليدات  صنايع  دستي نيز عنوان مي‌نمايد. به باورموصوف؛ عملي شدن اين طرح، زمينه»‌‌ مناسبي را براي كاريابي بيشتر زنان مساعد ميسازد.

اين درحاليست كه برخي از شهروندان هرات، معتقد اند درصورتيكه فروشنده گان اجناس زنانه را خانم ها تشكيل دهند، زنان متقاضي با سهولت بيشتري مي توانند به آنان مراجعه نمايند.

غلام رسول باشنده ناحيه سوم شهر هرات مي‌گويد: “اگر بازار جداگانه اي براي زنان وجود داشته باشد، مردان مانع رفتن زنان به بازار نخواهند شد؛ چون آن مكان متعلق به زنان است.

هرچند تا هنوز اين اقدام عملي نشده، مگر آنچه مشخص گرديده؛ استقبال زنان و نهادهاي مدافع حقوق زنان از ايجاد اين بازار است.

با آنكه اين نهادهــــــا از اين اقدام حمايت نموده انــــــد، مگـــر درعين حال مـي افزايند كه همكاري مردم و دولت نيز مــــــــي تواند در راستاي رشد اين رونـــد، تـــاثيرات مستقيمي داشته باشد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد