گزارش های تصویری

272
۹ جوزا ۱۳۹۸
گزارشگرویدیوئی: شکرالله عصمت

باج گیری گروه طالبان از پروژه‌های میثاق شهروندی در غرب کشور

https://youtu.be/UbM17OdEn9c

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد