صدای آسیا

۱۲ جدی ۱۳۹۶
نویسنده: میشل تاتارسکی- مترجم: فرید هادی

ایجاد و انکشاف طرح خطوط ترانسپورت آبی در «هوشی مین»

سرک های مزدحم، آسمان ابرآلود و رفت و آمد آهسته ی وسایط نقلیه در شاهراه ها، تصویر کسل کننده ی است که شهر های بزرگ آسیایی مانند دهلی نو، مانیلا، جاکارتا و یا هوشی مین پایتخت ویتنام از آن رنج می برند.

اما در ویتنام ابتکاری روی دست گرفته شده است که در آینده می تواند راه حل خوبی برای مشکل شهر “هوشی مین” باشد.

به مجرد داخل شدن در شهر “هوشی مین” نخستین چیزی که توجه شما را جلب می کند، مسئله ترافیک و ازدحام سرک ها می باشد. به این معنا که در پهلوی هزاران موتر، موتر سایکل و بایسکل، جمعیت انبوهی از مردمی نیز که بخاطر هوای آلوده از ماسک ها استفاده می کنند، به ازدحام شهر می افزایند.

آقای “دای سوکی میژوساوا” متخصص امور ترانسپورتی بانک انکشافی آسیا در هانوی می گوید: “مشکل این است که بیشتر مردم از موتر سایکل ها استفاده می کنند. تقریبا در هر خانه و فامیل یک موتر سایکل موجود است. باید کاری صورت گیرد که عادت،  خواست و شیوه زندگی مردم عوض گردیده از ترانسپورت و شیوه های حمل و نقل عمومی استفاده کنند.”

موصوف فکر می کند، بجز از این راهکار، شیوهء دیگری وجود ندارد. بصورت تخمینی، جمعیت شهر هوشی مین به ۱۳ ملیون نفر بالغ می گردد، زیرا شرایط طوری است که شمار زیادی از ساکنین شهر های دیگر، بخاطر نبود کار و درآمد در مناطق اصلی شان، به این شهر روی می آورند.

گفته می شود، با گذشت هر روز، در حدود ۱۰۰۰ واسطه نقلیه جدید در سرک و خیابان های این شهر شروع به رفت و آمد می کنند.

آقای “جوویین وان لین” مدیر شبکه ء موتر های آبی در شهر “سایگون” ویتنام، از نیاز مبرم به افزایش استفاده از ترانسپورت عمومی نموده می‌افزاید: “ما در شهر “هوشی مین” در حدود ۱۱۲ مجرای آبی و ۱۰۰۰ کیلومتر سرک آبی داریم که در مقایسه با سایر شهر های کشور، خیلی زیاد است. این تعداد مجراها و راه های آبی برای ما فرصت این را میسر می سازد که بیشتر از پروژه های آبی استفاده نموده، ازدحام ترافیک را کاهش دهیم.”

البته او خواهی نخواهی آینده ء ترانسپورت شهر “هوشی مین” را وابسته به همین راه ها و ترانسپورت آبی می داند. ماه گذشته یک لین ترانسپورت آبی در دریای “سایگون” افتتاح گردید که مردم به گرمی از آن استقبال نمودند. لین مذکور بعد از ۱۰ روز انتقال مردم بصورت مجانی، فروش تکت را آغاز کرد که البته مردم نیز با علاقمندی زیا آنها را خریداری و مورد استفاه قرار دادند.

آقای “ووده گیا” یکی از همین استقبال کننده‌ها می گوید:” سعی می کنیم سهولت های راه یا ترانسپورتیشن آبی را با سایر شیوه های ترانسپورتی، مقایسه نماییم. اگر به همین شیوه استفاده از ترانسپورت آبی افزایش یابد، بدون شک مردم بیشتر علاقمند آن می گردد. یخاطری که  سفر به روی آب همیشه آرزوی اشخاص بوده است.”

آقای “لین” هم با تایید نظرات آقای “ووده گیا”، طرفدار انکشاف سیستم و ترانسپورتیشن آبی بوده می گوید: “مردم ویتنام همواره به این نظر بوده اند که دریا و زمین همیشه با هم پیوسته اند. از همین سبب سفر از راه های آبی نیز برای شان خوش آیند خواهد بود.”

در حال حاضر در شهر “هوشی مین”، ۸۰ قایق یا کشتی مسافربری مشغول فعالیت هستند که با توجه به موجودیت آب و علاقه و نیاز مردم، این تعداد “وسیله نقلیه‌ی آبی” خیلی ناچیز و کم است.

در عین حال، آقای دای سوکی متخصص امور مربوط به آب، تسهیلات ترانسپورتی و میزان ازدحام ترافیک شهر “هوشی مین” را در مقایسه با وضعیت شهرهای مانیلا و جاکارتا، بهتر خوانده، می افزاید: “بی نظمی و ازدحام ترافیک مشکلی است که همیشه شهر های بزرگ کشور های جنوب آسیا با آن دست و پنجه نرم می کنند. در تایلند برای نخستین بار در سال ۱۹۹۰ از “سیستم ترانسپورتی سریع” یا “میترو” استفاده بعمل آمد، اما به سبب عدم موجودیت سیستم و شبکه ی منظم و آن تایم، با استقبال چندانی مواجه نگردید. اما چندی بعد حکومت تایلند این شبکه را معیاری ساخت که البته با افزایش کارآیی آن، توجه مردم جلب و امروز به پیمانه ی زیاد مورد استفاده قرار می گیرد.”

بهمین ترتیب، انتظار برده می شود، شهر “هوشی مین” برای نخستین بار در سال ۲۰۲۰ میلادی از سیستم ترانسپورتی “مترو” استفاده کند که البته قرار است اقدامات و برنامه ابتدایی آن روی دست گرفته شود. به هر ترتیب، در حالی که توجه ها بالای استفاده از ترانسپورتیش هوایی نیز معطوف است، در بخش انکشاف ترانسپورتیشن آبی نیز امکانات زیادی وجود دارد و نخستین قدم ها هم در این مسیر برداشته شده است.

آقای “جوویین وان لین” مدیر موترهای آبی شهر “سایگون”، می افزاید: “ما بخاطر داشتن یک دروازه به آب، این سیستم را ایجاد و آنرا انکشاف خواهیم داد. البته انتظار داریم که تا حدود زیادی مشکلات و ازدحام ترافیکی در شهر را حل و به استقبال گسترده ی مردم نیز مواجه گردد.”

میشل تاتارسکی صدای آسیا هوشی مین، ویتنام

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد