اجتماعی

524
۲۳ حوت ۱۳۹۶
نویسنده: فرشته همتی

ایجاد دواخانه های زنجیره‌ی از سوی وزارت صحت عامۀ

فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه روز سه شنبه در یک نشست خبری از ایجاد دواخانه های زنجیره در سراسر کشور خبر داد و گفت با عملی شدن این طرح هر ۵۰۰ دواخانه شامل یک زنجیره خواهد شد.

فیروز می افزاید دسترسی به دواهای با کیفیت، درج قیمت های اعظمی فروش ادویه روی بسته ی دواها، چگونگی تورید و مصرف ادویه های تقلبی و کمک به سیستم مالیات دهی دواخانه ها به دولت را، از مزایایی می داند که با ایجاد این زنجیره ها ممکن خواهد شد. به باور وی ایجاد این دواخانه های زنجیره ای تا ۱۵ سال آینده در کشور به گونه ی کامل عملی خواهد شد.

فیروز همچنان از افزایش ۳۰ درصدی دواخانه های جدید در کشور به ویژه  در قرا و قصباتی که دسترسی به دوا ندارند سخن می زند و هدف از ایجاد این زنجیره ها را کنترول همه جانبه ی این وزارت بر فروش دواها و سهولت در امور مردم و دولت می داند.

در همین حال شماری از شهروندان کشور از کمبود دواهای بی کیفیت در دواخانه ها و عدم کنترول قیمت دواها شکایت می کنند.

طرح ایجاد دواخانه های زنجیره ای در حالی به کابینه افغانستان داده شده است که شهروندان همواره از اختلاف قیمت ادویه در دواخانه ها، کیفیت پایین و تجویز نسخه های قیدی شماری از داکتران شکایت می کنند. در صفحات اجتماعی نیز همواره شاهد دست به دست شدن این نسخه ها هستیم.با این حال آیا طرح جدید ایجاد دواخانه های زنجیره ای در کشور پاسخگوی نیاز مردم به ادویه ی با کیفیت و حلال مشکل نسخه های قیدی داکتران خواهد بود یا خیر؟

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد