ساحات مرکزی

69
۵ حمل ۱۳۸۹

اکثر زندانيان پروان به بيماریهاى گوناگون مبتلا شدند


کلید * پنجم حمل ۱۳۸۹

محبوسين ولايت پروان، از نداشتن جاى مناسب شاکى اند و مى گويند، به اين علت، شمارى از آنان به بيمارى هاى مختلف مبتلا شده اند.

عبدالواسع مدير محبس ولايت پروان میگوید، محبوسین با مشکلات زیادی مواجه هستند.

وی افزود، آنها مشکلات خود را با مسؤولين در ميان گذاشته اند و براى حل آن  نيز وعده هايى را به دست آورده اند.

محبس مرکزى ولايت پروان، واقع در شهر چاريکار ٧٧ سال پيش تاسيس شده و به گفتۀ عبدالواسع  مدير اين محبس، اکنون دراين جا که در اصل گنجايش ١٣٠ تن را دارد، حدود ٢٨٠ تن به شمول ٢٠ زن و ١١ طفل زندانى بسرميبرند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد