شمال

53
۴ حوت ۱۳۸۹
نویسنده:

ايجاد کمیته شوراي عالی صلح در كندز

شورای عالی صلح که در خزان سال جاري خورشيدي، تحت رياست برهان الدین ربانی به فعالیت آغاز کرده، روز سه شنبه كميته ولايتي اين شورا را در كندز ايجاد كرد.

هدف از ايجاد كميته شوراي عالي صلح در كندز، تشویق مخالفان مسلح دولت به پيوستن  به اين روند خوانده شده است.

عطاء الله لودین معاون شورای عالی صلح که براي ايجاد كميته شوراي صلح در كندز، به آن ولايت سفر كرده مي گويد، این شورا پروگرامهای درازمدتی را براي بلندبردن سطح اقتصادی خانواده های مخالفاني كه به دولت تسليم مي شوند، روی دست دارد.

به گفته وي، شورا گفتگوها و مذاکراتش را با مخالفان مسلح دولت در داخل و خارج از کشور آغاز کرده  و تا کنون،  نتایج قناعت بخشی نیز بدست آورده است.

محمد انور جگدلک والی کندز نيز با استقبال از ايجاد كميته شورای عالی صلح در كندز، گفت كه  بیشتر از ۲۰۰ تن از اعضای گروه طالبان در ولايت كندز به پروسه صلح پیوسته و اگرمسئولان این شورا درآینده زمینهء كار را برای این افراد فراهم كنند، شمار بیشتری از طالبان به پروسهء صلح می پیوندند.

کمیتهء شورای عالی صلح در ولایت کندز در حالی به کار آغازمی کند که به گفتهء مقامات امنیتی این ولایت، تمامی ساحات کندز از وجود شورشیان طالب پاکسازی شده است.

اين در حاليست كه مردم نسبت به وضعيت امنيتي پس از دو حمله انتحاری اخیر در ولسوالیهای چهاردره و امام صاحب که نزدیک به ۱۰۰ كشته و زخمي در پي داشتند، ابراز نگراني مي كنند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد