خبرهای داخلی

84
۱۸ حمل ۱۳۹۸
نویسنده: جمشید مجددی

اولین نشست شورای رهبری مصالحه در کابل برگزار گردید

اولین نشست شورای رهبری مصالحه، به هدف تعین اعضای تیم مذاکراتی صلح و نیز فیصله در مورد اجندا و اشتراک کننده‌گان نشست دوحه‌ی قطر، امروز در کابل برگزار گردید.
محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور، در این نشست گفت که این شورا بخاطر مشوره با بزرگان سیاسی و جهادی، علما، جوانان و نماینده‌گان اقشار مختلفِ جامعه تشکیل گردیده است.
در همین حال وی از اعضای شورای رهبری مصالحه خواست تا از انتخاب افرادیکه بر ضد نظام و دستآوردهای ۱۸ سال گذشته حرف میزنند، برای عضویت در تیم مذاکراتی خود داری کنند.
رئیس جمهور غنی هم چنان افزود، باید اطمینان حاصل شود که تیم مذاکراتی بتوانند از زنان، جوانان، جامعه‌ی مدنی و سایر اقشار مطرح کشور، نماینده‌گی کنند.
این درحالیست که جامعه‌ی جهانی بخصوص ایالات متحده‌ی امریکا همواره از حکومت وحدت ملی خواسته اند، تا یک تیم مذاکراتی قوی و همه شمول را برای گفتگو با طالبان، تشکیل دهد.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد