خبرهای داخلی

1478
۲۲ ثور ۱۳۹۷
نویسنده: خلیل اسیر

اولین مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در کابل گشایش یافت

اولین مرکز توزیع تذکره الکترونیکی براساس قانون جدید ثبت احوال نفوس امروز شنبه در شهر کابل رسماً افتتاح و به فعالیت آغاز کرد.
روح‎الله احمدزی، سخنگوی اداره ثبت احوال نفوس، به کلید گفت که قرار است تا یک ماه دیگر دومین مرکز توزیع این نوع تذکره نیز در کابل فعال شود.
او گفت که براساس برنامه این اداره، در نظر است در مدت شش ماه، شش مرکز توزیع تذکره الکترونیکی در شهر کابل ایجاد و به کار آغاز کنند.
به گفته احمدزی، در مرحله دوم قرار است مراکز توزیع تذکره الکترونیکی در ولایت‎های بزرگ ننگرهار، کندهار و هرات افتتاح شود.
در مرحله سوم، مراکز توزیع این نوع تذکره در ۳۱ ولایت دیگر و در آخرین مرحله در مراکز ولسوالی‎ها در تمام ۳۴ ولایت کشور ایجاد شود.
روح‏‎الله احمدزی افزود که برای ایجاد مراکز توزیع تذکره الکترونیکی در سراسر کشور و توزیع این نوع تذکره برای مردم بین سه تا پنج سال زمان در نظر گرفته شده است.
این در حالی است که مخالفت‎های بخشی از مردم با توزیع تذکره الکترونیکی براساس قانون جدید ثبت احوال نفوس تا هنوز فروکش نکرده است.
اما سخنگوی اداره ثبت احوال نفوس می‎گوید که این اداره برای توزیع تذکره الکترونیکی هیچ مشکلی در برابر خود از نگاه حقوقی و تخنیکی نمی‎بیند.
او گفت که روند توزیع تذکره الکترونی به صورت رسمی از سوی رییس جمهور افتتاح شده است و آن‎ها متعهد به ادامه این روند هستند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد