و سایر مطالب

417
۲۴ جدی ۱۳۸۸
نویسنده:

اولویت های افغانستان و کنفرانس لندن

به تاريخ ۲۸ جنورى سال جارى، به ارتباط افغانستان كنفرانس بين المللى در لندن برگزار مى شود. دولت افغانستان اظهار امیدواری کرده است كه با ارائهء پنج طرح عمده در اين کنفرانس، دستاوردهاى خوبى نسبت به کنفرانس‌های پیشین جهانی خواهد داشت.

 در این کنفرانس؛ ۴۳ کشور عضو ائتلاف بین‌المللی سهم خواهند داشت، تا در راستای همکاری‌های بیشتر انسان‌دوستى، تقویت نیروهای امنیتی افغان و توانمند ساختن سیستم حكومتداری، تصمیم ‌گیری شود و همچنان حمايت بين المللى برای افغانستان جلب گردد.

وحیدعمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان؛ از تامین امنیت، حکومت ‌داری خوب، انکشاف اقتصادی، همکاری‌ های منطقوی و مصالحه با مخالفین، به عنوان طرح‌ هایی نام برد که قرار است از سوی این کشور در کنفرانس لندن ارائه شود. به گفتهء وی؛ در این نشست، تحويلدهي رهبری جنگ به نیروهای افغان و برگزاری لويه جرگه، از دیگر خواسته ‌های افغانستان خواهد بود.

رييس جمهور حامد كرزى در مصاحبه با تلوېزیون الجزيره گفت كه وى به نظر مثبت رهبران غرب، متكى نيست و از اینرو در كنفرانس لندن در مورد افغانستان از كشورهاى اهدا كننده، كمك هاى مالي بيشترى درخواست نخواهد كرد؛ اما ازآنها مى خواهد كه نيروهاى خارجي به دستگيري مردم افغانستان، حملات و كشتار افراد ملكى پايان دهند. كرزى علاوه  نمود: “به ابراز محبت و عنايت رهبران غرب نيازى ندارم. آنها به هدف مبارزه با ترورېزم، در افغانستان نيرو اعزام كرده اند، و ما نيز به هدف ايجاد ثبات و امنيت در افغانستان فعاليت مى كنيم.”

وى افزود: “جامعهء بين المللى به ويژه غرب، بايد به افغانستان و دولتش احترام گذاشته و اين را درك كنند كه ما مردم داريم، كشور داريم، تاريخ، منافع، غرور و هويت داريم.”

كرزى گفت كه موضوع فقر در افغانستان نبايد به ابزارى براى تمسخر و توهين به افغانها تبديل شود.

رييس جمهور كرزى بر اقداماتش مبني بر آشتى با طالبان تاكيد كرد و افزود: “ما نمى خواهيم طالبان را تضعيف كنيم. ما مى خواهيم اعضاى طالبان نيز در كشور ما به طور صلح آميز زندگی كنند. ما مى خواهيم تروريست ها را تضعيف كنيم.”

كرزى در مورد مشكلات موجود در كشور گفت: “افغانستان با مشكلات مختلفى مواجه است. وضع امنيتى افغانستان به هېچوجه قابل قبول نيست. دولت ما نتوانسته امنيت لازم را براى افغان ها تامين كند.”

وى افزود: “افغانستان سالها نا آرامي و فقر را پشت سر مى گذارد. طبيعى است كه در چنين شرايطى با مشكلاتى از قبيل فساد و بيسوادى مواجه باشد. ما حد اكثر تلاش خود را براى مقابله با اين مشكلات به خرچ می دهیم. بايد كشورهايى كه در افغانستان فعال هستند، در خصوص مبارزه با فساد، وظايف شان را انجام بدهند. اينكه نيروهاى خارجى در داخل افغانستان، شمارى از مردم را زندانى كنند، به تلاشهاى آنها ضربه مى زند و مانعى در مسير تحقق اهداف مورد نظر است.”

حامد كرزى در مورد اعزام نيروهاى اضافى امريكا به افغانستان گفت: “اينكه سى هزار عسكر جديد امريكايي به  افغانستان اعزام شوند، تحولى مثبت است؛ به شرط آنكه اين نيروها در جهت تامين امنيت مردم افغانستان حركت كنند. اگر هدف اين نيروها فقط  مقابله با طالبان باشد، نتيجه اى حاصل نخواهد شد. بايد اين نيروها برای آموزش دادن به نيروهاى پوليس، اردوى ملى و امنيت ملى متمركز شوند. همين مسئله بايد در كنفرانس لندن كه در آخر اين ماه برگزار مى شود، در محراق توجه باشد”

كرزى گفت كه نيروهاى ناتو در افغانستان مرتكب اشتباهات زیادی شده اند و كشته شدن افراد ملكى و تخريب خانه هاى مردم در حملات ناتو، از مصاديق اشتباهات نيروهاى ناتو در افغانستان است. وى در عين حال يادآور شد كه نيروهاى افغان نيز مرتكب اشتباهاتي شده اند.

گفته هاى آقاى كرزى با تلوېزیون الجزيره؛ در ميان سياستمداران، واكنش هاى گونا گوني را ايجاد كرده است و به نظر شمارى از كارشناسان سياسى؛ گفته هاى احساساتى بوده و اثرات منفى دارد.

فضل الرحمن اوريا كارشناس سياسى، به همين نظر است و مى گويد كه اين گفته هاى كرزى، اثرات منفى دارد.

او مي افزايد: “من فكر مى كنم كه زندگی و بقاى آقاى كرزى به كمكهاى غرب بسته است. اگر كمكهاى غرب نباشد، شايد حامد كرزى هم رييس جمهور نباشد. اگر كمكهاى غرب نباشد، امكان دوام دولت آقاى كرزى تا يك هفته هم نيست و حالت، شايد كاملاً تغيير يابد.”

آقاى اوريا مى گويد؛ بازى هايي را كه آقاى كرزى انجام مى دهد، هم بر زندگی افغانها و هم با جامعهء جهانى، اثرات منفي دارد و هرج و مرج و تشنج در جامعه بيشتر خواهد شد.

اوريا گفته هاى آقاى كرزى را غيرمسوولانه خوانده، مي گويد: “به نظر من آقاى كرزى، يك تيم قوى و خوب ندارد. مشاورين خوب ندارد كه با وی در حل يك  قضيه تحليل و ارزیابی داشته باشند و خودش نيز وقت ندارد، كه قضيه ها را تحليل و تجزيه كند؛ به همين دليل است كه او اظهارات غيرمسوولانه ميكند، كه در پى همين اظهارات، افغانها هم به طرف بحران مى روند و جامعهء جهاني نيز كوشش مى كند كه آن را به سوى بحران ببرد.”

اما استاد حبيب الله رفيع مى گويد كه گفته هاى آقاى كرزى احساساتى بوده و هېچ اثر منفى بر كمكهاى جهانى نخواهد گذاشت: “اساس اين است كه افغانستان به كمكهاى جهانى بالخصوص به كمكهاى امريكا نياز بيشتري دارد. اين موضوع كه آقاى كرزى گفته است، بدين دليل است كه بارها و بارها از خارجي ها خواست تا به كشته شدن افراد ملكى توجه صورت گيرد و اين كار خاتمه يابد؛ اما كدام جاى خاصى را نگرفت. حالا آقاى كرزى با ا ين شيوه به خارجى ها گفت، تا بالاى شان فشار بياورد كه از كشته شدن افراد ملكى جلوگيرى كنند، و اين موضوع را به خارجى ها يك مسئلهء مهم نشان داد تا توجه خاصي به آن مبذول بدارند.”

به نظر آقای رفیع؛ گفته هاى كرزى بالاى تصميم گيري كه در كنفرانس لندن صورت مى گيرد و فيصله هایي كه خارجى ها در برابر افغانستان مى گيرند، هېچ تاثيرگذار نيست.

وي علاوه مي كند كه گفته هاى كرزى، جدى نيست؛ بلكه احساساتى بوده، بالاى خارجى ها و افغانها هېچ تاثير منفى نخواهد گذاشت: “پروگرامهايي را كه امريكا و جامعهء جهانى دارند، جريان خواهد داشت. اين قسم گفته هاى احساساتى، تاثيري بالای آن نخواهد گذاشت. امريكا و جامعهء جهانى مجبوراند كه كمكهاى خود را به افغانستان ادامه دهند.”

سخنگوى دولت افغانستان در تماس با رسانه ها گفته  است که از شوراى امنيت سازمان ملل خواسته اند تا نام هاى سران طالبان را از لست سياه حذف نمايد.

همچنان ظاهر طنين نمايندهء دايمي افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است، كه افغانستان يك لست سران طالبان را به شوراى امنيت مى دهد؛ طالباني كه پشتيبانى دولت افغانستان را قبول مى كنند، بايد نام هاى آنان از لست سياه اين سازمان حذف شود.

 تا حال معلوم نيست كه دولت افغانستان در لست خود نام كدام طالبان را جا داده است.

 پيش از اين چند بار رييس جمهور كرزى گفته بود كه به شمول ملاعمر رهبر طالبان، نامهاى سران طالبان بايد از لست سياه حذف شود، تا با آنها مذاكره گردد و از مخالفت دولت افغانستان دست بردار شوند.

 كارشناسان به اين نظراند كه اگر دولت افغانستان و جامعهء جهانى، قصد دارند با مخالفين دولت مذاكره كنند و در اين قصد خود صادق باشند، بايد به شمول ملا محمدعمر رهبر طالبان، نام همه طالباني كه در لست سياه امريكا هستند، كشيده شود، تا خواسته هاى شان را بجاى جنگ، از طريق مذاكره مطرح كنند.

 استاد حبيب الله رفيع به همين نظر است و مى گويد: “در كنفرانس لندن يك مسئلهء مهم، صلح افغانستان است، كه بايد با مخالفين مذاكره صورت گيرد. تا نام سران طالبان، از لست سياه امريكا و سازمان ملل كشيده نشود و همه حقوق شان براي شان داده نشود، آنها به مذاكره حاضر نمى شوند؛ به همين منظور، دولت مى خواهد كه برای مذاكره با طالبان، نام آنها بايد از لست سيا كشيده شود و تمام حقوق براي شان داده شود، پس از آن اميد مي رود كه مذاكره صورت گيرد.”

به گفتهء آقاى رفيع؛ طالبان مى خواهند كه در افغانستان زندگی آرام داشته باشند و در عين حال مى خواهند كه در روند سياسي افغانستان سهم داشته باشند؛ به همين دليل آنها مى خواهند كه با دولت مذاكره كنند.

منتقدين مى گويند تا از طرف امريكا، ارادهء صادق مذاكره با طالبان نباشد، رييس جمهور كرزى در كوشش هاى خود ناكام است.

به گفتهء آقاى وحيد مژده؛ امريكا نمى خواهد كه با طالبان، مذاكره صورت گيرد: “امريكايي ها نمى خواهند با طالبان مذاكره شود؛ بخاطريكه آنها مى خواهند مشكلات فعلى را از طريق جنگ خاتمه دهند، كه كار ناممكن است. آنها خواسته ها و اهداف خاصى دارند كه با خواست هاى افغانها فرق زيادى دارد؛ امريكا با به دست آوردن منافع خود، نمى خواهد كه مذاكره شود.”

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد