تحلیل

66
۹ حمل ۱۳۸۹
نویسنده:

اوباما و فساد نافرجام در افغانستان

کلید * نهم حمل ۱۳۸۹

بارک اوباما رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا عصر ۲۸ مارچ در سفری از قبل اعلان ناشده به کابل آمد.

وی بعد از آنکه در میدان هوایی بگرام پیاده شد، با هلیکوپتر به ارگ ریاست جمهوری رفت و بعد از دو دور مذاکره با کرزی ، دریک کنفرانس مطبوعاتی شرکت کرد .

وی دوباره به میدان هوایی بگرام برگشت و با سخن رانی کوتاهی در حضور بیش از دو هزار سرباز امریکایی، بعد از شش ساعت توقف در افغانستان،  بگرام را به مقصد واشنگتن ترک کرد.

با راه یافتن بارک اوباما  به کاخ سفید، هیچگاهی روابط او با دولت حامد کرزی چنانچه لازم است، گرم نبوده ،به خاطریکه  اوباما و حواریون او بیشتر ناکامی های هشت ساله در افغانستان را ناشی از ضعف و کم کفایتی کرزی دانسته، این را اوباما، معاون  او ، وزیر خارجه و فرستادۀ خاصش تا حال چندین بار علناً ابراز داشته، چیزیکه کرزی آنرا قبول ندارد و تمامی کم کاری ها و بیکفایتی ها را از خود خارجی ها در افغانستان، مخصوصا از امریکایی ها و مداخلات آنان میداند و این بار نیز اوباما آخرین هوشدارش را به کرزی عنوان کرد و آن اینکه  فساد اداری در دولت افغانستان باید از میان برداشته شود و بر ضد مواد مخدره با قاطعیت برخورد صورت گیرد.

جیم جونز مشاور امنیت ملی اوباما نیز به خبرنگاران گفته بود که اوباما قصد دارد تا به کرزی بفهماند که در دورۀ دوم ریاست جمهوری اش کار های مشخصی است که باید انجام شوند و به کار های که تقریبا از روز اول به آن توجه نشده، رسیدگی و مبارزه شود.

اوباما در برابر سربازان امریکایی که ابتدا از حضور در افغانستان، شهامت شانرا ستود،  ابراز داشت که القاعده هنوز هم یک تهدید به حساب می آید و ما ضربات کاری بر پیکر تند روان وارد کرده ایم، روز های سختی را پیش رو داریم و با یک دشمن مصمم رو به رو هستیم، اما ایالات متحده وقتی کاری را شروع کرد، ترکش نمیکند  .

وی همچنان گفت که اگر طالبان بار دیگر کنترول افغانستان را به دست گیرند، ایالات متحده احساس امنیت نخواهد کرد.

اینکه نتایج عملی این هوشدار اوباما برای کرزی در مورد مهار و محدود نمودن فساد اداری  و مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان چه خواهد بود، از حال نمیتوان پیشبینی کرد.

اما آنچه مسلم است اینکه رهبران سیاسی و نظامی امریکا که بیشترین پول و خون را در افغانستان به مصرف میرسانند، همیشه ازین بابت تشویش داشته و معتقد اند که تا زمانی این مشکل اساسی حل نگردد، حتی عملیات نظامی نیز در افغانستان به سود نخواهند نشست. آزمونهای هشت سال گذشته حاکی از آن است که با افراد و ترکیب فعلی، دولت افغانستان قادر نخواهد شد که بر این مشکل غلبه کند.

کمیسیون های را که آقای کرزی برای رفع این غایله یکی پی دیگری ساخته تا حال اندک نتیجه ای نداشته  و هیچ افغانی به این باور نرسیده که با وجود افراد فاسد و بیکفایتی که درین چند سال بار ها تجربه شده اند و  در راس قدرت قرار دارند، بتوان به این داستان خاتمه داد.

بگذریم ازینکه خارجی ها نیز در این فساد نقش مهمی داشته که به هیچ عنوان نمیتوان ازان چشم پوشی کرد. دولت افغانستان فقط صلاحیت مصرف ۱۵ درصد کمک های جهانی را دارد و ۸۵ درصد دیگر به وسیلۀ دونر ها، خارج از صلاحیت دولت افغانستان به مصرف میرسند و  دولت افغانستان بر این مصارف کوچکترین کنترولی ندارد.

ستر جنرال آرنولد امریکایی که سال گذشته  در راس گروه تحقیقی «سیگار» به افغانستان آمده بود و فساد دونر ها و کمپنی های امریکایی را در افغانستان ارزیابی میکرد، به خبرنگاران گفت که تا حال ۲۶ قضیۀ فساد را کشف کرده و به مقامات امریکایی تحویل داده است که به این ترتیب اتهام آقای کرزی بر فساد  خارجی ها را به تائید میگرفت.

          سفر اوباما به کابل نشان میدهد که  افغانستان چقدر در سیاست خارجی رئیس جمهور امریکا نقش محوری داشته و دست کشیدن ازان برای آن کشور نا ممکن است، مهم اینکه دولت افغانستان ازین سیاست چقدر قادر است که به سود امنیت و ترقی افغانستان استفاده کند، کاریکه تا حال چندانی مشهود نبوده و مردم افغانستان حداقل انتظاری که دارند، اینست که فرزندان شان بی تشویش به مکتب بروند و از دانش و سواد محروم نگردند. آرزوی که کل مردم افغانستان  تا حال به آن دست نیافته اند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد