خبرهای داخلی

87
۱۲ حمل ۱۳۹۸
نویسنده: خیرالدین رحمانی

اهدای لوح تقدیر از سوی وزارت امور زنان به شرکت اتصالات


وزارت امور زنان فعالیت های شرکت مخابراتی اتصالات را در بخش توانمند سازی زنان ستوده و با اهدای لوح سپاس ابراز قدردانی نموده است.
دلبر نظری وزارت امور زنان روز گذشته در محفلی که به منظور تقدیر از کارکرد های شرکت مخابراتی اتصالات در بخش توانمند سازی زنان در مقر دفتر مرکزی این شرکت برگزار گردیده بود، با اهدای لوح تقدیر سپاسگزاری نمود.
با گذشت بیش از ۱۸ سال پس از سقوط رژیم طالبان، افغانستان هنوز هم یکی از کمترین کشورهای صلح آمیز در جهان می باشد، اما با حمایت جامعه جهانی و شرکت های خصوصی پیشرفت های قابل توجهی در بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی زنان افغان از سال ۲۰۰۱ بدینسو صورت گرفته است.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد