کابل

93
۱۱ حوت ۱۳۸۸

انگلیس سفیر جدید اش در افغانستان را معرفی کرد


کلید * یازدهم حوت ۱۳۸۸

دولت انگليس ” ويليام پاتي ” ديپلمات بلندپايه سابق اين کشور در عراق را به عنوان سفير جديد انگليس در افغانستان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاري فرانسه، پاتي که اکنون سفير انگليس در عربستان سعودي است بين سال هاي دو هزار و پنج تا دو هزار و شش نماينده انگليس در عراق بود.

وی قرار است جانشین مارک سدویل شود که به عنوان نماینده ملکی ناتو منصوب شده است.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد