شمال

66
۲۰ جوزا ۱۳۹۳

انفجار در مزار شریف


لحظاتی پیش یک انفجار در شهر مزار شریف رخ داده است.
گفته می شود که این انفجار در مقابل ریاست آب رسانی و در نزدیکی مقام ولایت بلخ رخ داده و در آن تا کنون یک تن زخمی شده است.
نوعیت این انفجار، ماین چسپکی گفته شده است.
این در حالی است که چند روز قبل در مقابل قالین فروشی شهر مزار شریف نیز انفجاری صورت گرفته، اما به کسی آسیبی نرسیده بود.
جزئیات بیشتر این خبر تا ساعاتی بعد از کلید.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد