فوتبال

1013
۸ حمل ۱۳۸۹

انجام هفت دیدار از سری مسابقات فوتسال لیگ دسته اول هرات


کلید * هشتم حمل ۱۳۸۹

روز شنبه ۷ حمل در جمنازيوم شهيد ميريس صادق ۷ ديدار دیگر نيز راه اندازي شد.

در ديدار اول و دوم تيم هاي اتحاد و ميلاد، رويش و ذوالفغار با هم صفارایي كردند كه سرانجام تيم ميلاد ۹ مقابل ۳ و تيم رويش ۶ مقابل ۱ توانستند حريفشان را شكست دهند.

در ديدار سوم  و چهارم نیز تيم هاي موفق و پيروزي، باختر و شاهين با هم روبه رو شدند که در نتيجه ۵ مقابل ۳ تيم شاهين توانست برنده میدان شود و تيم پيروزي ۳ مقابل ۰ تيم مقابلش را مغلوب سازد.

در ديدار پنجم، ششم و هفتم نیز تيم هاي نذهت و جامي، آرش وهيواد امام فخر و حافظان با هم بخت آزمایي كردند که در نهايت بعد از به نمایش گذاشتن مسابقاتی زیبا، نذهت ۴ جامي ۶ ، آرش ۷ هيواد ۳، امام فخر ۲ و حافظان ۸ توانستند رقبایشان را به زانو در آورند.

احمد قدير جويا مسول فدراسيون فوتبال ولايت هرات مي گويد: در پي راه اندازي مسابقات فوتسال ليگ دسته اول فردا دوشنبه ۹ حمل قراراست ۷ ديدار ديگر در جمنازيوم شهيد ميرويس صادق پيگيري شود.

مسابقات فوتسال ليگ دسته اول از ۶ حمل ماه روان آغاز شده و تا ۲۰ حمل ادامه خواهد یافت كه فدراسيون فوتبال ولايت هرات در روزهاي شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و جمعه از این مسابقات در جمنازبوم شهيد ميريس صادق نظارت می کند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد