و مطالب دیگر

500
۳۰ جوزا ۱۳۸۹

انجام رقابت دوستانه میان تیم ملی والیبال جوانان و محبوسین


رقابت دوستانه ميان تيم ملي واليبال جوانان و محبوسين که دیروز با هدف تشویق زندانیان به ورزش در ميدان واليبال محبس پل چرخي به راه انداخته شده بود، درنهايت با تساوی به پایان رسید.

در همنی حال عبدالباقي بهسودي يكی ازمسوولين زندان پل چرخي امكانات ورزشي زندانيان را بسيار ناچيز می داند.

به گفته آقاي بهسودي پهلواني، جمناستيك و واليبال از جمله رشته های ورزشی پرطرفدار درزندان پل چرخي هستند ولی امکانات لازم در اختیار نیست.

اومي افزايد، آنها تصميم دارند به كمك كميته ملي المپيك امكانات بيشتري ورزشي را براي اين زندانيان فراهم سازند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد