کابل

306
۲۱ دلو ۱۳۸۸
نویسنده:

انتقال ۱۷۰ زندانی افغان از تاجیکستان به کشور

کلید * بیست و یکم دلو ۱۳۸۸

در یک اعلامیهء مطبوعاتی وزارت خارجه كشور گفته شده که تعداد این زندانیان به ۱۷۱ تن می رسد.

در این اعلامیه همچنان گفته شده که گروپ اول زندانیان افغان که شامل ۸۱ تن بود چندی قبل از تاجیکستان به افغانستان منتقل شده بودند.

گفته می شود ۲۷۰ افغان در زندان های تاجیکستان به سر می بردند که از جمله ۲۵۲ تن آنها به افغانستان انتقال یافته و قرار است افراد باقی مانده پس از سپری نمودن مدت حبس شان در تاجیکستان به کشور منتقل شوند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد