گزارش های تحقيقي

129
۱۹ حمل ۱۳۸۹
نویسنده:

انتقال حدود ۳ میلیون سلاح و تجهیزات از عراق به افغانستان

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد