همسایه های افغانستان

114
۲۰ جوزا ۱۳۸۹

انتقاد عفو بين الملل از وضعیت آوارگان در پاکستان


 

عفو بین الملل با انتشار گزارشی درباره اوضاع در شمال پاکستان، اعلام کرد: حدود چهار میلیون تن از ساکنان این منطقه از سوی دولت مرکزی به دست فراموشی سپرده شده اند.

در گزارش عفو بین الملل امده است: حدود یک میلیون تن از مردم این منطقه که به علت جنگ بین نیروهای دولتی و شورشیان طالبان اواره شده اند، به کمک های فوری بین المللی نیاز دارند.

عفو بین الملل در گزارش خود، یاد اور شده که دولت مرکزی و قوانین مدنی در این منطقه مداخله ای ندارند و کنترل اوضاع در آن در واقع در اختیار طالبان قرار دارد.

عفو بین الملل از دولت پاکستان خواسته است تا قانون اساسی این کشور که مناطق شمال غربی را از پوشش قوانین مدنی اين کشور معاف کرده، اصلاح کند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد