خبرهای داخلی

276
۱۹ جدی ۱۳۹۷
نویسنده: خیرالدین رحمانی

انتقاد از نقض قانون اساسی توسط مسوولان حکومتی


مسوولان دیدبان شفافیت افغانستان می گویند که درمواردی بسیار مهمی قانون اساسی کشور از سوی حکومت افغانستان نقض شده است.
محمد ناصر تیموری مسوول بخش دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان در مراسم گرامی داشت از هفته تصویب قانون اساسی ازموارد بسیار مهم نقض قانون اساسی در کشور یاد آوری نموده و افزود:” در دو مورد بسیار مهم که عدم مداخله دولت در امور ادارات مستقل و پابندی متصدیان امور حکومت به این قانون می باشد از مسوولان حکومتی نقض شده است.”
آقای تیموری هم چنان از نحوه برخورد حکومت با ادارات مستقل انتقاد نموده و اضافه نمود که ایجاد ادارات مستقل یکی از مسایل مهم بوده که اصولا جز قوه اجراییه افغانستان نمی باشد؛ اما نحو برخورد حکومت افغانستان با آنان شبیه قوه اجراییه بوده است.
مسوول دادخواهی دیدبان شفافیت افغانستان هم چنان علت گسترش فساد در ادارات حکومتی را عدم احترام به نهاد های مستقل عنوان نمود.
به گفته او نمونه های بسیار واضح عدم احترام به ادارات مستقل در کشور وجود دارد که می توان از مداخله حکومت در تصامیم لوی سارنوالی کشور و برگشت دادن تصمیم کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی مبنی بر ابطال آرای انتخابات پارلمانی می باشد.
دیدبان شفافیت از نقض قانون اساسی در کشور در حالی انتقاد می نماید که هفته گذشته کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی نیز از نقض قانون اساسی کشور توسط حکومت افغانستان شکایت داشتند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد