کابل

66
۷ دلو ۱۳۸۸

انتقاد از توسل جهان به قدرت نظامي در افغانستان


کلید * هفتم دلو ۱۳۸۸

هشت سازمان بشردوستانه امروز چهارشنبه در آستانه کنفرانس لندن درباره افغانستان به قدرت هاي جهاني درباره نظامي کردن کمکها به افغانستان هشدار دادند و از قدرتهاي جهان خواستند در سياستهاي خود در استفاده از نيروي نظامي براي کمک رساني به افغانستان تجديد نظر کنند.

هشت سازمان بشردوستانه از جمله اکشن ايد ActionAid افغان ايد ActionAid کريستين ايد Christian Aid ، اکسفام و شوراي اوارگان ناروي در گزارش مشترکی هشدار دادند، نظامي کردن کمک رساني به افغانستان نه تنها نتيجه اي در بر ندارد بلکه مردم عادي افغانستان را در کانون يک درگيري قرار خواهد داد.

اين سازمانها اعلام کردند، بنابر برآوردهاي انجام شده بيشترين هزينه كمك شده از سوي جامعه جهاني براي افغانستان، به جاي آنکه صرف طرح هاي بازسازي و تامين نيازهاي بشردوستانه در افغانستان شود صرف اعزام و استقرار نيروهاي نظامي و تجهيزات آنها شده است.

اشلي جکسون رييس امور افغانستان در سازمان اوکسفام گفته است مردم افغانستان چند دهه با فقر و جنگ دست و پنجه نرم کرده اند و اکنون شايسته زندگي بهتري هستند.

اين درحاليستکه کنفرانس لندن درباره افغانستان قرار است با حضور وزيران خارجه و مقامات شصت کشور جهان از جمله هيلاري کلينتون وزير خارجه امريکا  فردا پنجشنبه آغاز به کار کند.

 

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد