کابل

69
۱۵ حوت ۱۳۸۹
نویسنده:

انتخاب معاون اول رئیس ولسی جرگه

خالد پشتون نمايندهء مردم قندهار در ولسي جرگه به حيث معاون اول رييس اين مجلس انتخاب گرديد.

در راي گيري كه امروز یکشنبه در ولسی جرگهء شورای ملی برگزار شد، خالد پشتون ۱۱۴ راي از مجموع ۲۱۵ راي اعضاي مجلس را بدست آورد و توانست عنوان معاونت اول را از آن خود كند.

قاضي راحله سليم رقيب آقاي پشتون که در رای گیری روز شنبه، به مرحلهء دوم این انتخابات راه یافته بود، ۷۰ راي بدست آورد.

به اساس اعلام هیئت اداری ولسی جرگه، ۱۹ رای باطل شناخته شد.

همچنین نمایندگان ۹ ورقهء رای را سفید به صندوق ریخته بودند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد