خبرهای داخلی

۷ میزان ۱۳۹۸
نویسنده: خیرالدین رحمانی

انتخابات ریاست جمهوری و تهدیدات امنیتی؛ ۴۰ تن کشته و زخمی شدند


وزارت امور داخله می گوید که مخالفان مسلح در روز انتخابات ریاست جمهوری ۶۸ حمله را  بخاطر مختل ساختن این روند راه اندازی نموده بودند که اکثریت این حملات از سوی نیروهای امنیتی دفع شد.

مسعود اندرابی سرپرست وزارت امور داخله شام روز گذشته (شنبه،۶ میزان) پس از ختم روند رای دهی در سراسر کشور به رسانه ها گفت که در پی حملات مخالفان مسلح در ولایت های مختلف ۳ نیروی امنیتی جان باخته اند و ۳۷ تن بشمول دو نظامی زخم برداشته اند.

از سوی هم منابعی امنیتی به روزنامه نیویارک تایمز گفته اند که ۳۰ نظامی و ۱۰ غیر نظامی در روز برگزاری انتخابات جان باخته اند و ۱۹۰ تن دیگر بشمول افراد ملکی و نظامی زخم برداشته اند.

چهارمین دور انتخابات ریاست جمهوری روز شنبه (۶ میزان) در سایه تهدیدات جدی امنیتی با تامین امنیت، ۷۲ هزار نیرو در سراسر کشور برگزار شد.

نا امنی یکی از بزرگترین چالش ها سد راه این انتخابات بود که حضور مردم را در مراکز انتخاباتی کمرنگ ساخته بود.

پیش از برگزاری این روند، کمیسون مستقل انتخابات گفته بود که ۵ هزار ۳۷۳ مرکز رای دهی در سراسر کشور مدنظر گرفته شده است که از این میان ۴۳۱ مرکز به دلیل تهدیدات جدی امنیتی مسدود خواهند بود.

اما در روز برگزاری انتخابات، پس از ختم روند رای دهی مسئولان این کمیسون به رسانه ها گفتند که از مجموع ۵ هزار ۳۷۳ مرکز رای دهی، در ۴ هزار ۹۴۲ مرکزانتخابات صورت گرفته است؛ ولی تا ختم این روند از ۴ هزار ۴۱ مرکز گزارش به این کمیسون رسیده است و متباقی مراکز بدلیل عدم پوشش مخابراتی گزارش ارایه نکرده اند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد