کابل

237
۲۳ دلو ۱۳۸۹
نویسنده:

انتخابات بي نتيجه ولسي جرگه

 

اعضاي ولسي جرگه شوراي ملي امروز براي چهارمين بار راي گيري كردند تا رييس اين مجلس انتخاب شود.

در انتخابات امروز، شكريه باركزي، داود كلكاني و عارف رحماني خود را براي رياست ولسي جرگه كانديد كرده بودند.

راي گيري در دور اول نتوانست نتيجه بخش واقع شود.

از مجموع ۲۲۴ عضو حاضر در جلسه، ۸ راي باطل به صندوق ريخته شد و ۲۱ راي سفيد بود.

شكريه باركزي ۶۵ راي، داود كلكاني ۷۹ راي و عارف رحماني۵۱ راي بدست آوردند و راي ۵۰ جمع يك براي هيچ يك از نامزدان حاصل نشد.

در دور دوم شكريه باركزي و داود كلكاني به رقابت پرداختند.

در اين دور آراي سفيد و باطل بيشتر بود.

با به صندوق ريخته شدن ۵۶ راي سفيد و ۲۶ راي باطل دور دوم نيز بي نتيجه ماند.

در دور دوم داود كلكاني ۹۱ راي بدست آورد و شكريه باركزي نيز ۵۳ راي را از آن خود كرد.

بدين ترتيب مرحله چهارم راي گيري اعضاي ولسي جرگه براي انتخاب رييس اين مجلس نيز بي نتيجه به پايان رسيد.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد