خبرهای داخلی

414
۲۶ ثور ۱۳۹۸
نویسنده: خیرالدین رحمانی

انتخابات ولسی جرگه برای تعیین رییس، به دور دوم رفت


اعضای ولسی جرگه، در جلسه امروز خود انتخاباتی را غرض تعین رییس ولسی جرگه برگزار نموده اند.

میررحمان رحمانی، کمال ناصر اصولی، میرویس یاسینی و عمر نصیر مجددی  خود را برای احراز پست ریاست ولسی جرگه نامزد کرده اند و  ۲۴۲ تن از نمایندگان حاضر در  پارلمان برای انتخاب رییس،  به پای صندوق های رای رفتند.

در این انتخابات میر رحمان رحمانی ۷۵ رای، کمال ناصر اصولی ۶۹ رای، میرویس یاسینی ۵۹ رای، و  عمر نصیر مجددی ۷ رای را بدست آوردند و هیچ کدام نتوانستند آرای ۵۰+۱ را از آن خود سازند؛ بنا بر این انتخابات به دور دوم کشانیده شد.

هیات اداری مجلس نمایندگان، که عبارت از رییس، معاون اول، معاون دوم، منشی و نائب منشی می باشند در شروع دوره کاری مجلس از طریق انتخابات تعیین می گردد.

گفتنی است که رییس برای ۵ سال، معاونین، منشی و نائب منشی برای مدت یک سال انتخاب می شوند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد