کابل

67
۳ حمل ۱۳۹۰
نویسنده:

امیدواری کاندیدان معترض به تغییر در ترکیب ولسی جرگه

شماری از نامزدان معترض ابراز امیدواری می کنند که نتایج شمارش مجدد آرا، حدود یکصد عضو ولسی جرگه را تغییر دهد.

حکم شمارش مجدد آرا در بسیاری از حوزه های انتخاباتی، یک ماه پیش از سوی محکمۀ اختصاصی رسیدگی کننده به شکایت های حقوقی انتخابات صادر شده بود.

داوود سلطانزوی کاندید معترض از ولایت غزنی، روز سه شنبه به خبری پژواک گفته است که شمارش مجدد آرا در بیست ولایت کشور پایان یافته و در ۱۳ ولایت دیگر جریان دارد.

به گفتهء سلطانزوی، یافته های این شمارش نشان می دهد که تقلب های گستردهء در این پروسه صورت گرفته است.

سلطانزوی می گوید، در نتیجهء شمارش مجدد آرا، ادعاهای شاکیان مبنی بر تقلب به اثبات رسیده و اکنون نامزدان معترض، منتظر حکم محکمۀ اختصاصی در این زمینه اند.

وی گفته است:” براساس آمار غیر رسمی که در نزد ما موجود است، حداقل یکصد عضو مجلس عوض خواهد شد.”

اما وی در مورد ولایاتی که ممکن است نمایندگان شان تعویض گردند، چیزی نگفته است.

همچنین عبدالکبیر رنجبر نامزد معترض از ولایت کابل نیز گفته های سلطانزوی را تایید نموده و گفته است که شمارش مجدد، در ۱۳ ولایت دیگر نیز در جریان یک هفته، ختم خواهد شد.

رنجبر نیز گفته است که با در نظرداشت نتایج این پروسه، به طور اوسط هفتاد فیصد تغییر در مجلس صورت خواهد گرفت.

همچنان سردارمحمد رحمان اوغلی کاندید معترض از ولایت فاریاب، گفته است که که میزان تقلب، از هفتاد فیصد بیشتر می باشد.

درحاليکه نامزدان معترض، به نتیجهء شمارش مجدد آرأ و ایجاد محکمۀاختصاصی امید بسته اند؛ اما اعضاى ولسى جرگه بارها خواهان لغو این محکمه گردیده و این پروسه را خلاف قانون، خوانده اند.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد