خبرهای داخلی

145
۱۹ حوت ۱۳۹۷
نویسنده: خیرالدین رحمانی

امنیت ملی: یک فرد انتحاری از ولسوالی سروبی کابل بازداشت گردید


ریاست امنیت ملی با نشر خبرنامه ی گفته است که نیروهای قطعات خاص این ریاست طی یک عملیات ویژه یک فرد انتحاری و انتقال دهنده آن را باالفعل با یک صوب واسکت انتحاری، یک میل تفنگچه و دو قبضه بم دستی از مربوطات ولسوالی سروبی ولایت کابل بازداشت نموده است.
به نقل از خبرنامه ریاست امنیت ملی، فرد انتحار کننده به اسم رحمن الله فرزند ولی الله و رهنمایش رازمحمد فرزند محمد حسن که توسط بغدادی یکی از اعضای گروه طالبان به آن گروه جذب و آماده حمله انتحاری بالای یک همایش بزرگ مردمی و نیروهای امنیتی در ولسوالی سروبی ولایت کابل گردیده بودند، قبل از رسیدن به هدف توسط نیروهای عملیاتی ریاست عمومی امنیت ملی شناسایی و بازداشت گردیده اند.
گروه طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده اند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد