جنوب

۱ ثور ۱۳۹۸
نویسنده: خیرالدین رحمانی

امنیت ملی : ولسوال نام نهاد گروه طالبان برای ولسوالی موسی قلعه، بازداشت شد

ریاست عمومی امنیت ملی با نشر خبرنامه یی گفته است که نیروهای قطعات خاص این ریاست طی عملیات ویژه ولسوال نام نهاد گروه طالبان برای ولسوالی موسی قلعه ولایت هلمند را بازداشت کرده است.
بر بنیاد خبرنامه ریاست عمومی امنیت ملی، ملا عبدالغفور فرزند ملاصفت ولسوال نام نهاد گروه طالبان همراه با یک مقدار جنگ افزار، یک عراده موتر و یک عراده موتر سایکل از مربوطات ولسوالی موسی قلعه بازداشت شده است.
گروه طالبان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده اند.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد