کابل

60
۲۴ حمل ۱۳۸۹

امریکا همچنان از پروسه صلح حمایت می کند


کلید * بیست و چهارم حمل ۱۳۸۹

در اعلاميۀ مطبوعاتى که دیروز (٢٣ حمل) از سوى دفتر مطبوعاتي رياست جمهورى به رسانه ها ارسال شده، آمده است، در اين ديدار در حاليکه جنرال دیوید پتریوس قوماندان نيروهاي امریکايي در خاورميانه و شرق آسيا نيز حاضر بود، پيرامون پروسۀ مصالحه و ادغام مجدد مخالفان صحبت شد و هالبروک به نماینده گی از دولت امریکا حمایت کامل کشورش را از این پروسه اعلام کرد.  

به نقل از این اعلاميه، در اين ديدار هالبروک درمورد مذاکرات ستراتیژیک امریکا و پاکستان به حامدکرزی اطلاعات داد و از تعهد درازمدت کشورش در امر تامین امنیت و انکشاف اقتصادی افغانستان اطمینان سپرد.

در اين ديدار همچنین هالبروک به نماینده گی از دولت امریکا تدویر جرگه ملى مشورتی صلح را با اهمیت دانسته حمايت دولت اش را از اين جرگه اعلام نمود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد