خبرهای داخلی

475
۲۰ سرطان ۱۳۹۶
نویسنده: شایق قاسمی

امریکا در بخش اعمار و بازسازی محابس و توقیف‌خانه‌های افغانستان همکاری میکند

وزارت داخله اعلام کرده است که وزارت خارجه ایالات متحده امریکا در بخش اعمار و بازسازی محابس و توقیف خانه‌های کشور با ریاست عمومی محابس افغانستان کمک می کند.
در خبر آمده است که این موضوع را معین بخش مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون وزارت خارجه ایالات متحده امریکا با عبدالعلیم کوهستانی رییس عمومی محابس و توقیف خانه های وزارت امورداخله بیان کرده است.
همچنان در خبر گفته شده که رییس محابس افغانستان از کمک های دفتر مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون وزارت خارجه کشور امریکا در بخش‌های اعمار و بازسازی محابس، ظرفیت سازی منسوبان این بخش و حقوق زندانیان قدر دانی کرده است.
به اساس این خبر در این دیدار معین وزارت خارجه ایالات متحده امریکا ضمن اهدای چهار عراده واسطه تانکر تخلیه فاضل آب به ریاست عمومی محابس، از بهتر شدن وضعیت زندانیان و تامین حقوق آنان در زندان‌های افغانستان به ویژه زندان مرکزی اظهار خرسندی کرده و گفته که بخش مبارزه با مواد مخدر و تنفیذ قانون ایالات متحده امریکا حاضر است تا در راستای مسلکی سازی و ظرفیت سازی منسوبان محابس، اعمار و بازسازی محابس افغانستان کمک کند.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد