شمال

94
۱۸ جوزا ۱۳۸۹
نویسنده:

امريکا براى امنيت زون شمال ٦٠ هليکوپتر ميفرستد

رادگروال ولارد برليسون قوماندان لواى اول کوهستانى سربازان امريکايى مستقر در شمال در ولسوالى دهدادى ولايت بلخ در يک نشست خبرى مشترک با جنرال مجتبى پتنگ قوماندان ٣٠٣ پامير پوليس در زون شمال به خبرنگاران گفت: براى آماده گى هر چه بيشتر پوليس در زون شمال، ٦٠ هليکوپتر فرستاده خواهد شد.

برلیسون افزود، آنها به اين هدف به شمال آمده اند که از بهبود وضعيت امنيتى در شمال بيشتر مطمئن شوند و اين هليکوپترها در عمليات نيروهاى افغان و خارجى علیه تروریستان، کمک فراوانی خواهد کرد.

جنرال مجتبى پتنگ قوماندان قوماندانى ٣٠٣ پامير پوليس زون شمال نیز، ضمن تائيد سخنان دگروال برليسون گفت، سربازان امريکايى مستقر در شمال در بخشهاى مختلف با آنها کمک ميکنند.

این هلیکوپترها در حالی به شمال کشور فرستاده می شوند که نسبت به سال گذشته تحرکات شورشیان در مناطق شمالی کشور افزایش یافته و قرار است در ۲۷ سنبله نیز انتخابات پارلمانی در کشور برگزار شود.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد