خبرهای داخلی

407
۱۲ ثور ۱۳۹۶
نویسنده: فخرالدین قاری‌زاده

امروز روند رهایی زندانیان حزب اسلامی آغاز شد

کمسیون تطبیق توافق‌نامه صلح با حزب اسلامی افغانستان، اعلام کرد که، براساس فرامین رییس‌جمهوری کشور، برنامه‌ای آزاد سازی ۶۸ تن از زندانیان مربوط به حزب اسلامی که دوسیه‌های شان بررسی شده، آغاز گردید.
در خبرنامۀ که از سوی این کمسیون به کلید فرستاده شد، آمده‌است که، براساس این فرامین در مرحله‌ای اول، امروز ۵۵ تن آزاد شدند و با تکمیل اسناد، ۱۳ زندانی دیگر در روزهای نزدیک رها می‌گردند.
در خبرنامه گفته شده‌است که، دولت افغانستان متعهد به تطبیق تمام مواد توافق‌نامه‌ای صلح میان حکومت و حزب اسلامی می‌باشد و بربنیاد ماده ۱۱ این توافق‌نامه‌، تمام زندانیان حزب اسلامی افغانستان که محکوم به جرایم سیاسی و امنیتی اند و حق العبد نداشته باشند، پس از بررسی دوسیه‌های شان، رها خواهند شد.
به نقل از خبرنامۀ، بررسی دوسیه‌های گروه دیگری از زندانیان حزب اسلامی نیز نهایی گردیده و قرار است هفته آینده جهت منظوری به رییس‌جمهور غنی فرستاده شود.
منبع، تاکید دارد که، به اولویت‌های حزب اسلامی احترام دارد و متعهد است که در پرتو قوانین نافذه کشور و در چارچوب توافقنامه‌ای صلح، به آزادسازی تمامی زندانیان این حزب اقدام نماید.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد