اقتصاد

۸ قوس ۱۳۹۵
نویسنده: فخرالدین قاری‌زاده

امروز خط آهن میان افغانستان و ترکمنستان افتتاح می گردد

قرار است امروز رؤسای جمهور افغانستان و ترکمنستان راه خط آهن آته مراد ترکمنستان تا بندر آقینه افغانستان را رسماً افتتاح کنند.
دفتر رسانه های رئیس جمهور می گوید: رئیس جمهور اشرف غنی، دیروز  به هدف افتتاح خط آهن بین المللی آسیاآتامراد امام نظر ترکمنستان و آقینۀ افغانستان” در رأس هیئت ارشد  دولتی،  عشق آباد را به قصد شهر ترکمن آباد ترک کرد.
این خط آهن ، در داخل خاک کشور  ‌۳.۵ کیلومتر است که از سوی ترکمنستان ساخته شده و از منطقه “آته مراد” ترکمنستان تا بندر آقینه افغانستان ادامه دارد.
پیش از این ارگ ریاست جمهوری گفته بود که  این خط به طول ۳۵ کیلومتر تا شهر اندخوی ولایت فاریاب امتداد خواهد یافت که از سوی بانک انکشاف آسیایی تمویل می‌شود.
اطلاعات ارایه شده از سوی وزارت فواید عامه نشان میدهد که، خط آهن افغانستان، ترکمنستان و تاجبکستان ۶۳۵ کیلومتر طول دارد که از ترکمنستان آغاز و از اندخوی، شبرغان، مزار شریف، خلم، کندز و شیرخان بندر می‌گذرد و به تاجکستان وصل می‌شود.

به اشتراک بگذارید

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد