خبرهای داخلی

572
۵ جدی ۱۳۹۷
نویسنده: خیرالدین رحمانی

 امرالله صالح: من به صفت وزیر بی رحم در برابر جنایتکاران آمده ام


امرالله صالح نامزد وزیر و سرپرست وزارت امورداخله، شام دیروز از طرف حمدالله محب مشاور شورای امنیت، برای مسئولین و منسوبین این وزارت معرفی گردیده و رسما به کارش آغاز کرد.

امرالله صالح سرپرست وزارت امور داخله حین معرفی به منسوبین این وزارت گفت : “من به دو صفت، خادم بی ریا برای مردم و وزیر بی رحم در برابر جنایت کاران و ترویستان، در وزارت امورداخله آمده ام.”

آقای صالح، هم چنان بیان داشت که وزارت امورداخله یک نهاد ارتباطی مردم با دولت بوده و تلاش خواهد کرد تا روایت نا امیدی های مردم نسبت به پولیس را تغییر داده و بجای آن امیدواری و اعتماد را جاگزین خواهد نمود.

در عین حال داکتر حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی، از کار کرد ویس احمد برمک وزیر پیشین وزارت امورداخله قدر دانی نمود و افزود که دفتر شورای امنیت ملی یک اداره پالیسی ساز است و در امور نهاد های اجرائیوی مداخله نخواهد کرد.

هم چنان ویس احمد برمک وزیر پیشین وزارت امورداخله، تغیر و تبدیل در نهاد های دولتی را یک اصل دانسته و علاوه نمود که در صورت نیاز آماده است با رهبری جدید وزارت امور داخله همکاری نماید.

این در حالیست که همزمان با معرفی امرالله صالح به عنوان نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور داخله، اسدالله خالد نیز به حیث نامزد وزیر و سرپرست وزارت امور دفاع از سوی مشاور شورای امنیت به منسوبین وزارت دفاع معرفی گردید.

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد