کابل

53
۱۳ دلو ۱۳۸۸
نویسنده:

افغانها بیش از دو میلیارد دالر از ایران خارج می کنند

کلید * سیزدهم دلو ۱۳۸۸

تقی قائمی، رئيس عمومي اتباع و مهاجرین خارجی وزارت داخله ایران، گفته است، افغان ها به اندازه بودجه سالانه خودشان از ایران پول خارج می کنند.

قائمی به گزارش سازمان بین المللی کار و کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان استناد کرده و گفته است که اگر یک میلیون افغان غیر مجاز حاضر در ایران حدود ۲۵۰ هزار تومان پس انداز کرده و از ایران خارج کنند، سالانه دو میلیاد و پنجصد میلیون دالر از ایران خارج می شود.

به گفته تقي قائمي، بودجه افغانستان در سال گذشته دو میلیارد و ششصد میلیون دالر بوده است.

برخی آمارهای غیر رسمی تعداد مهاجران مقیم ایران را دو میلیون تن تخمين مي زند.

در سی سال گذشته تعداد زیادی افغانها به دلیل جنگ وارد ایران شده و تعدادی همچنان در آن کشور زندگی می کنند.

در سالهای اخیر دولت ایران محدودیت هایی برای ورود افغانها با هدف بازگشت آنان به افغانستان در نظر گرفت ولی گزارشها نشان می دهد این محدودیت ها نتیجه چندانی به دنبال نداشته و تعداد زیادی از مهاجران افغان، به دلیل بیکاری و نا امنی، دوباره راهی ایران و برخی دیگر کشورها چون پاکستان می شوند.

اين خبر درحالی منتشر می شود که پولیس سرحدي افغانستان در ولایت نیمروز دو روز قبل از کشته شدن پنج كارگر افغان توسط نیروهای نظامی ایران در مرز میان دو کشور خبر داده بود.

غلام حیدر، از مقامات پولیس سرحدي گفت که اجساد چهار نفر از کشته شدگان را از  نظاميان سرحدي ایران تحویل گرفته اند ولی به گفته او، جسد یکی دیگر از این افراد هنوز در اختیار پولیس مرزی ایران است.

این افراد قصد داشته اند وارد خاک ایران شوند، اما نظامیان ایرانی برای ممانعت از ورود آنها، بروی شان آتش گشوده اند.

این حادثه در ايالت سیستان و بلوچستان ایران صورت گرفته است.

 

به اشتراک بگذاریدShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد

تا اکنون هیچ کامنت وجود ندارد